Muokkaa sivustoa -valintaikkunassa voit muokata aiemmin luodun sivuston ominaisuuksia.

Huomautus

Kun haluat muokata sivuston sidontatietoja, käytä Sivustojen sidonnat -valintaikkunaa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Sivuston nimi

Näyttää sivuston kutsumanimen.

Huomautus

Sivustoa ei voi nimetä uudelleen Muokkaa sivustoa -valintaikkunassa. Jos haluat nimetä sivuston uudelleen, käytä Sivustot-sivun Toiminnot-ruudun Nimeä uudelleen -toimintoa.

Sovellussarja

Näyttää sivuston valitun sovellussarjan.

Valitse

Avaa Valitse sovellussarja -valintaikkunan. Valintaikkunassa voit valita sovellussarjan, jossa sivusto on tarkoitus suorittaa.

Fyysinen polku

Kirjoita fyysinen polku, johon sivuston sisältö on tallennettu. Sisältö voi sijaita paikallisessa tietokoneessa tai olla peräisin etähakemistosta tai -resurssista. Jos sisältö on tallennettu paikalliseen tietokoneeseen, kirjoita fyysinen polku. Se voi olla esimerkiksi C:\Sisältö. Jos sisältö on tallennettu jaettuun etäresurssiin, kirjoita UNC (Universal Naming Convention) -polku. Se voi olla esimerkiksi \\Palvelin\Jaettu resurssi.

Voit vaihtoehtoisesti määrittää valtuustiedot, joita tarvitaan muodostettaessa yhteys fyysiseen polkuun, valitsemalla Yhteys nimellä. Jos et anna valtuustietoja, WWW-palvelin käyttää läpivientitodennusta. Tämä tarkoittaa, että sisältöä käytetään sovelluksen käyttäjätunnuksella ja määritystiedostoja käytetään sovellussarjan käyttäjätunnusta.

Avaa Selaa kansiota -valintaikkunan, jossa voit valita sivuston sisällön fyysisen sijainnin.

Yhteys nimellä

Avaa Muodosta yhteys nimellä -valintaikkunan, jossa voi valita, miten Fyysinen polku -ruutuun kirjoitettuun osoitteeseen muodostetaan yhteys. Oletusarvon mukaan valittuna on läpivientitodennus.

Asetusten testaaminen

Avaa Asetusten testaaminen -valintaikkunan, jonka sisältämästä testaustulosten luettelosta näkee, ovatko polkujen asetukset kunnossa.

Katso myös


Sisällys