Mukautettu sivustodelegointi- ja Mukautettu sovellusdelegointi -ominaisuussivuilla voi määrittää IIS-hallinta -ominaisuuksien oletustilat tietylle WWW-palvelimen sivustolle tai sovellukselle. Ominaisuuden delegoinnin tila määrittää, voivatko sivuston tai sovelluksen käyttöoikeuden saaneet käyttäjät määrittää sivuston tai sovelluksen tämän ominaisuuden asetukset ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia. Voit esimerkiksi määrittää ominaisuuden, kuten Yhteysmerkkijonot, delegoinnin tilaksi Luku/Kirjoitus, kun haluat sallia käyttäjien määrittää sivustojensa tai sovellustensa asetuksia.

Tällä sivulla määrittämäsi ominaisuudet vaikuttavat vain siihen sivustoon tai sovellukseen, jonka olet valinnut Sivustot- tai Sovellukset-luettelosta. Kopioi delegointi -toiminnolla voi avata valintaikkunan ja valita lisää sivustoja tai sovelluksia (tai molempia), joissa käytetään samoja ominaisuuksien delegointitiloja. Ominaisuusdelegointi-sivulla voi myös määrittää ominaisuuksien oletusarvoisen delegointitilan WWW-palvelimen kaikille sivustoille ja sovelluksille.

Huomioitavaa

Jos olet määrittänyt ominaisuuksien delegoinnin tiloja ja haluat muuttaa tiloja myöhemmin, tarkista, miten ominaisuudet on delegoitu määrityksen alemmilla tasoilla. Näin voit varmistaa, miten muutokset vaikuttavat alempien tasojen ominaisuuksiin. Jos esimerkiksi olet määrittänyt sivustoille Vain luku -ominaisuuden ja sivustotason käyttäjä on määrittänyt rajoittavamman asetuksen poistamalla ominaisuuden delegoinnin, saatat muuttaa toisen käyttäjän asettamaa tilaa, jos määrität ominaisuuden Luku/kirjoitus-ominaisuudeksi ylemmällä tasolla. Muutosten vaikutukset ympäristöön on suositeltavaa testata testitietokoneella, ennen kuin muutokset tehdään tuotantoympäristössä.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Sivustot tai Sovellukset

Valitse sivusto tai sovellus, jonka käyttöliittymän ominaisuuksien delegointitilan haluat määrittää.

Huomautus

Jos haluat mukauttaa sivuston delegointitilaa, sinun on muodostettava palvelimeen yhteys IIS-hallinta -ohjelmalla. Jos haluat mukauttaa sovelluksen delegointitilaa, sinun on muodostettava sivustoon yhteys IIS-hallinta -ohjelmalla.

Kopioi delegointi

Kopioi delegointi -toiminnolla voi avata Kopioi delegointi -valintaikkunan ja kopioida mukautetut delegointitilat muihin sivustoihin tai sovelluksiin.

Nimi

Näyttää käyttöliittymän ominaisuuden nimen IIS-hallinta -järjestelmässä. Valitse ominaisuus ja napsauta haluamaasi delegoinnin tilaa Toiminnot-valikosta tai hiiren kakkospainikkeella avattavasta valikosta.

Delegointi

Näyttää käyttöliittymän ominaisuuden delegoinnin tilan alemmilla tasoilla.

Toiminnot-ruudun elementit

Seuraavassa taulukossa kuvataan IIS-ominaisuuksien käytettävissä olevat delegointiasetukset IIS-hallinta -järjestelmässä sekä delegointiasetusten vaikutus määritystiedostoihin ja käyttöliittymään. Ominaisuudet ovat määritysperusteisia ominaisuuksia. Jos IIS-hallinta laajennetaan sisältämään kolmannen osapuolen ominaisuuksia, delegoinnin tilat saattavat poiketa tästä taulukosta, jos delegoinnin tilat ovat käyttäjän määrittämiä tiloja.

Elementin nimiKuvaus

Luku/kirjoitus

Sallii sivuston tai sovelluksen käyttäjien tarkastella ja määrittää valitun ominaisuuden asetuksia sivusto- ja sovellustasoilla IIS-hallinta -ohjelmalla ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Vain luku

Sallii sivuston tai sovelluksen käyttäjien tarkastella mutta ei määrittää valitun ominaisuuden asetuksia sivusto- ja sovellustasoilla IIS-hallinta -ohjelmalla ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Määritykset luku ja kirjoitus -tilassa

Sallii sivuston tai sovelluksen käyttäjien tarkastella ja määrittää valitun ominaisuuden asetuksia sivusto- ja sovellustasoilla IIS-hallinta -ohjelmalla ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia. Tämä asetus on käytettävissä vain .NET-käyttäjät- ja .NET-roolit-ominaisuuden kaltaisille ominaisuuksille, joilla on määritys sekä määritystiedostossa että tietokannassa.

Huomautus

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokannan käyttöoikeuksiin.

Määritykset vain luku -tilassa

Sallii sivuston tai sovelluksen käyttäjien tarkastella mutta ei määrittää valitun ominaisuuden asetuksia sivusto- ja sovellustasoilla IIS-hallinta -ohjelmalla ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia. Tämä asetus on käytettävissä vain .NET-käyttäjät- ja .NET-roolit-ominaisuuden kaltaisille ominaisuuksille, joilla on määritys sekä määritystiedostossa että tietokannassa.

Huomautus

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokannan käyttöoikeuksiin.

Ei delegoitu

Poistaa valitun ominaisuuden delegoinnin. Tämä ominaisuus ei näy IIS-hallinta -järjestelmässä eivätkä muut kuin järjestelmänvalvojat voi määrittää sen asetuksia sivusto- ja sovellustasoilla.

Palauta perityksi

Palauttaa valitun ominaisuuden delegointitilan ylemmän tason mukaiseksi.

Nollaa kaikki delegoinnit

Palauttaa kaikkien ominaisuuksien delegoinnin tilat ylemmällä tasolla määritetyiksi tiloiksi.

Oletusarvoinen delegointi

Avaa Ominaisuusdelegointi-sivun, jossa voi määrittää sivustojen tai sovellusten oletusarvoiset delegointitilat.

Katso myös


Sisällys