CGI-ominaisuussivulla voi määrittää WWW-palvelimen CGI (Common Gateway Interface) -sovellusten asetukset. Voit määrittää CGI-aikakatkaisuarvon CGI-komentosarjalle, eristää CGI-sovelluksen omaan konsoliinsa tai määrittää, että CGI-sovellus suoritetaan järjestelmän tasolla tai käyttäjän tasolla.

Valitse Näyttö-luettelosta jokin seuraavista asetusten näyttötavoista: Kutsumanimet, Kokoonpanonimet tai Molemmat nimet.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Aikakatkaisu (tt:mm:ss) [aikakatkaisu]

Määrittää CGI-sovellusten aikakatkaisun (sekunteina). Oletusarvo on 15 minuuttia (00:15:00).

Käytä uutta konsolia kullekin käynnistykselle [createCGIWithNewConsole]

Määrittää, suoritetaanko CGI-sovellus omassa konsolissaan. Jos arvoksi on määritetty True, jokainen CGI-sovellus luo käynnistyessään uuden konsolin. Oletusarvo on False.

Tekeydy käyttäjäksi [createProcessAsUser]

Määrittää, luodaanko CGI-prosessi järjestelmän vai pyynnön tekevän käyttäjän kontekstissa. Oletusarvo on True.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys