Säännöt-sivulla voit määrittää WWW-palvelimen käytön sallimiseen tai estämiseen liittyviä pyynnön suodatussääntöjä erilaisten parametrien, kuten otsikoiden ja estomerkkijonojen, avulla. Esimerkkejä suodatussäännöistä on artikkelissa Common URLScan Scenarios (sivusto on englanninkielinen) .

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Nimi

Näyttää pyynnön suodatussäännön nimen.

Tarkista

Näyttää arvon, jonka pyynnön suodatussääntö tarkistaa. Arvo voi olla URL-osoite, kyselymerkkijono tai niiden yhdistelmä.

Koskee seuraavia:

Näyttää parametrit, jota pyynnön suodatussääntö koskee.

Estä merkkijonot

Näyttää merkkijonot, joilta pyyntöjen suodatussääntö estää käytön.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää suodatussääntö

Avaa Lisää suodatussääntö -valintaikkunan, jossa voit lisätä säännön ja erityiset parametrit tarkistusta varten.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys