Lisää mukautettu todentamispalvelu- tai Muokkaa mukautettua todentamispalvelua -valintaikkunassa voit lisätä FTP-palvelimeen uudet mukautetut FTP-todentamispalvelut tai muokata FTP-palvelimeen aiemmin lisätyn mukautetun FTP-todentamispalvelun asetuksia.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Nimi

Määrittää FTP:n Mukautetut palvelut -valintaikkuna -valintaikkunan Valitse vähintään yksi rekisteröity mukautettu palvelu -luettelossa näkyvän nimen.

Luokkatunnus

Määrittää luokkanimen tai GUID-tunnuksen, kun käytetään Alkuperäinen palvelu (COM) -asetusta.

Tyyppi

Määrittää .NET-luokan hallitun tyypin, kun käytetään Hallittu palvelu (.NET) -asetusta.

Sovelluksen toimialue

Määrittää .NET-luokan sovelluksen toimialueen, kun käytetään Hallittu palvelu (.NET) -asetusta.

Huomautus

Kun määrität FTP-todennuksen asetuksia, määritä myös FTP-käyttöoikeuksien myöntämisen asetukset.

Katso myös


Sisällys