.NET-virhesivut-ominaisuuden avulla voit määrittää virheiden yhteydessä palautettavat HTTP-virhevastaukset. Voit luoda mukautettuja virhesivuja tai yksityiskohtaisia virhesanomia, jotka sisältävät vianmääritystietoja.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Ryhmitysperuste

Tämän avattavan luettelon avulla voit lajitella virhesivuja. Lajitteluvaihtoehdot ovat Ei ryhmitystä ja Merkinnän tyyppi. Lajittelu helpottaa tiettyjen virhesivujen etsimistä. Voit esimerkiksi etsiä virhesivuja, joiden merkinnän tyyppi on Paikallinen.

Tilakoodi

Näyttää .NET-virhesivun tilakoodin.

Uudelleenohjaus

Näyttää sen .NET-virhesivun URL-osoitteen, johon käyttäjä ohjataan uudelleen virheen ilmetessä.

Merkinnän tyyppi

Näyttää .NET-virhesivun merkinnän tyypin.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää

Avaa Lisää mukautetun virheen sivu -valintaikkunan, jossa voit määrittää virhesivun. Määritä tilakoodi ja URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan uudelleen virheen ilmetessä.

Muokkaa

Avaa Muokkaa mukautetun virheen sivua -valintaikkunan, jossa voit muuttaa valitun virhesivun URL-osoitetta. Voit muuttaa tilakoodia käyttämällä Toiminnot-ruudun Muuta tilakoodia -asetusta.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa virheiden sivujen asetuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää kaikkien virhesivujen tilan ja sivun oletusominaisuudet. Lisätietoja on kohdassa Muokkaa ASP.NET-virheiden sivujen asetuksia -valintaikkuna.

Muuta tilakoodia

Voit muuttaa valitun virhesivun tilakoodia.

Poista

Poistaa valitun virhesivun.

Katso myös


Sisällys