Lisäasetukset-valintaikkunoissa voit muokata seuraavien IIS:n objektien ominaisuuksia:

  • Sovellussarja

  • Sivusto

  • Sovellus

  • Näennäiskansio

Lisäasetukset-valintaikkunasta on hyötyä, kun tietyn objektin tiettyä ominaisuutta tai ominaisuusryhmää halutaan muokata käyttämättä ohjattua muokkaustoimintoa tai valintaikkunaa tai kun ominaisuus ei näy ohjatussa toiminnossa tai valintaikkunassa.

Huomautus

Jos haluat vaihtaa kaikkien sovellussarjojen, sivustojen, sovellusten tai näennäiskansioiden oletusarvoja, voit tehdä tarvittavat toimet kyseisten objektien oletusarvojen valintaikkunoissa.

Jos tarvitset tietoja yksittäisestä ominaisuudesta, valitse ominaisuus Lisäasetukset-valintaikkunassa ja tarkastele tietoja, jotka näkyvät ominaisuuden kuvausruudussa ominaisuusruudukon alapuolella. Voit suurentaa ominaisuuden kuvausruudun napsauttamalla palkkia, joka on ominaisuusruudukon ja ominaisuuden kuvausruudun välissä, ja vetämällä ylöspäin. Voit myös suurentaa Lisäasetukset-valintaikkunan kokoa, jotta useita ominaisuuksia mahtuu kerralla näkyviin.

Katso myös


Sisällys