Oletusarvojen valintaikkunoissa voit muokata sellaisten ominaisuuksien oletusarvoja, joilla on oletusarvot. Voit esimerkiksi muokata sovellussarjojen kierrätysasetuksia, sivustojen rajoituksia sekä sovellussarjaa, jossa sovellukset suoritetaan. Oletusarvojen valintaikkunoissa ei ole ominaisuuksia, jotka ovat usein yksilöllisiä. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sivustojen sidonnat tai sivuston, sovelluksen tai näennäiskansion sisällön fyysinen polku.

Jokaisella seuraavista IIS:n objekteista on oma Oletus-valintaikkuna, jossa voit muokata kaikkien kyseisten objektien oletusarvoja:

  • Sovellussarja

  • Sivusto

  • Sovellus

  • Näennäiskansiot

Kun muutat ominaisuuden oletusarvoa, samainen arvo otetaan käyttöön kaikissa kyseisen tyyppisissä objekteissa seuraavien tilanteiden toteutuessa:

  • Luot uuden saman tyyppisen objektin.

  • Aiemmin luodulla objektilla ei entuudestaan ole tiettyä määritettyä arvoa, joka eroaa ominaisuuden oletusarvosta.

    Huomautus

    Jos tietyn sivuston tai sovelluksen arvoa täytyy ehdottomasti muuttaa, käytä Lisäasetukset-valintaikkunaa.

Jos tarvitset tietoja yksittäisestä ominaisuudesta, valitse ominaisuus oletusarvojenvalintaikkunassa ja tarkastele tietoja, jotka näkyvät ominaisuuden kuvausruudussa ominaisuusruudukon alapuolella. Voit suurentaa ominaisuuden kuvausruudun napsauttamalla palkkia, joka on ominaisuusruudukon ja ominaisuuden kuvausruudun välissä, ja vetämällä ylöspäin. Voit myös muuttaa Oletus-valintaikkunan kokoa, jotta useita ominaisuuksia mahtuu kerralla näkyviin.

Katso myös


Sisällys