Lähetyksen tallentaminen välimuistiin -ominaisuuden sivulla voi määrittää välimuistiasetukset ja sisällön välimuistiin tallentamisen säännöt.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisälaajennus

Näyttää tiedostotunnisteen, jota välimuistisääntö koskee.

Käyttäjätilan käytäntö

Näyttää säännön käyttäjätilan välimuistitoiminnan:

  • Tallenna välimuistiin, kunnes muuttuu: sisältöä tallennetaan välimuistiin, kunnes IIS vastaanottaa tiedoston tai asetuksen muutosilmoituksen.

  • Tallenna välimuistiin määritetyn ajanjakson ajaksi: sisältöä tallennetaan välimuistiin tietyn aikaa, ellei tiedosto tai asetuksen muutosilmoitus poista välimuistiasetusta ennen aikarajan saavuttamista.

  • Poista kaikki välimuistiin tallennukset käytöstä: käyttäjätilan tallentaminen välimuistiin poistetaan käytöstä.

  • Älä tallenna välimuistiin: käyttäjätilan tallentamista välimuistiin ei ole määritetty.

Ydintilan käytäntö

Näyttää säännön ydintilan välimuistitoiminnan:

  • Tallenna välimuistiin, kunnes muuttuu: sisältöä tallennetaan välimuistiin, kunnes IIS vastaanottaa tiedoston tai asetuksen muutosilmoituksen.

  • Tallenna välimuistiin määritetyn ajanjakson ajaksi: sisältöä tallennetaan välimuistiin tietyn aikaa, ellei tiedosto tai asetuksen muutosilmoitus poista välimuistiasetusta ennen aikarajan saavuttamista.

  • Poista kaikki välimuistiin tallennukset käytöstä: ydintilan tallentaminen välimuistiin poistetaan käytöstä.

  • Älä tallenna välimuistiin: ydintilan tallentamista välimuistiin ei ole määritetty.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää välimuistisääntö -valintaikkunan, jossa voi lisätä uuden välimuistisäännön.

Muokkaa

Avaa Muokkaa välimuistisääntöä -valintaikkunan, jossa voi muokata valittua välimuistisääntöä.

Poista

Poistaa valitun välimuistisäännön.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa tulostusvälimuistin asetuksia -valintaikkunan, jossa voi määrittää tulostusvälimuistin tallentamisen asetukset.

Katso myös


Sisällys