URLScan oli Microsoftin apuohjelma, jonka avulla oli mahdollista valvoa kaikkia tulevia URL-osoitteita ja poistaa tietyt merkkijonot ennen niiden käsittelyä. WWW-palvelimen järjestelmänvalvojat pystyivät esimerkiksi estämään tietyt suoritustiedostot, luoda piilotettuja kansioita, joita ei voi käyttää HTTP:n avulla, ja määrittää yhteyksien rajoituksia. Kaikki nämä toiminnot on lisätty tähän IIS:n versioon.

Huomautuksia

Jos olet käyttänyt URLScan-työkalua IIS 6.0:ssa ja sinulla on lausekkeiden kirjasto Urlscan.ini-tiedostossa, voit jatkaa näiden samojen lausekkeiden HTTP-pyyntöjen suodatusta siirtämällä lausekkeet uuden IIS 7:n XML-määritystiedostoihin.

Jos et voi siirtää kyseisiä lausekkeita heti, voit jatkaa saman Urlscan.ini-tiedoston käyttöä. Sinun on jatkettava URLScan-työkalun käyttöä, jotta voit tehdä tämän. UrlScan 2.5:n asennusohjelma ei kuitenkaan toimi Windows Server® 2008 R2 -järjestelmässä. Voit ratkaista tämän ongelman kopioimalla Urlscan.dll- ja Urlscan.ini-tiedostot palvelimeen, jossa on IIS 7, ja asettamalla sitten Urlscan.dll-tiedoston yleiseksi ISAPI-suodattimeksi IIS:ssä.

 VaiheViittaus
Valintaruutu

Tarkista, miten pyyntöjen suodatus toimii.

Yleistä pyyntöjen suodatuksesta

Valintaruutu

Määritä IIS 7 suodattamaan HTTP-pyynnöt.

Pyyntöjen suodatuksen määrittäminen

Katso myös


Sisällys