Tiedostonimien tunnisteet -sivulla voit luoda luettelon niiden tiedostonimien tunnisteista, joille pyyntöjen suodatusmoduuli sallii tai joilta se estää käytön. Näin voit rajoittaa tiettyjä tiedostotyyppejä ja parantaa WWW-palvelimen suojausta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan tällä ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Tiedostonimen tunniste

Näyttää tiedostonimen tunnisteen, jolle pyyntöjen suodatusmoduuli sallii tai jolta se estää käytön.

Sallittu

Näyttää tiedostonimen tunnisteen tilan. Tila on True, jos tiedostonimen tunniste sallitaan, tai False, jos tiedostonimen tunniste estetään.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Salli tiedostonimen tunniste

Avaa Salli tiedostonimen tunniste -valintaikkunan, jossa voit lisätä tiedostonimen tunnisteen sallittujen tiedostonimien tunnisteiden luetteloon.

Estä tiedostonimen tunniste

Avaa Estä tiedostonimen tunniste -valintaikkunan, jossa voit lisätä tiedostonimen tunnisteen estettyjen tiedostonimien tunnisteiden luetteloon.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys