Lisää sivuston sidonta- ja Muokkaa sivuston sidontaa -valintaikkunoissa voit lisätä sidontoja sivustoon tai muokata sivuston aiempia sidontoja. Sivusto voi esimerkiksi tarvita paitsi HTTP-sidonnan portissa 80 myös HTTPS-sidonnan portissa 443, jotta SLL (Secure Sockets Layer) -suojauksen käyttäminen on mahdollista. Voit avata Lisää sivuston sidonta -valintaikkunan valitsemalla Sivustojen sidonnat -valintaikkunasta Lisää.

Huomautus

Jos lisäät kaksoissidonnan WWW-palvelimeen, vain yksi sivusto kyseisellä sidonnalla voidaan suorittaa samanaikaisesti. Jos kaksoissidonta on HTTPS-sidonta, varmenteeseen tehdyt muutokset yhdessä sidonnassa vaikuttavat toisen sidonnan varmenteeseen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Tyyppi

Määritä sivuston sidonnan protokolla valitsemalla arvo luettelosta.

IP-osoite

Valitse IP-osoite IP-osoite-luettelosta tai kirjoita IP-osoite, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää tätä sivustoa.

Huomautus

Prosenttimerkki (%) ei ole kelvollinen merkki IP-osoitteissa. Jos kirjoitat IPv6-osoitteen, jossa on tämä merkki, Windows Process Activation Service (WAS) ei voi aloittaa sivustoa, koska sidonta on virheellinen. Paikallinen IPv6-osoite loppuu esimerkiksi merkkijonoon "%8". Jos kopioit tämän osoitteen komentoikkunan ipconfig -kyselystä ja liität sen IP-osoite-ruutuun IIS-hallinta -järjestelmässä, muista poistaa IP-osoitteen "%8"-osa.

Jos valitset Kaikki määrittämättömät, tämä sivusto vastaa kaikkiin IP-osoitteisiin tehtäviin pyyntöihin portissa ja tälle sivustolle määrittämääsi valinnaista isäntänimeä käyttäen, paitsi siinä tapauksessa, että jollakin muulla palvelimen sivustolla on sidonta samassa portissa määritetyllä IP-osoitteella.

Esimerkiksi Oletusarvoinen WWW-sivusto -sidonta määrittää IP-osoite-asetukseksi Kaikki määrittämättömät ja Portti-asetukseksi 80. Isäntänimi jätetään määrittämättä. Jos palvelimessa on toinen sivusto nimeltä Contoso, ja siinä on sidonta, joka määrittää portin 80 IP-osoitteeksi 172.30.189.179 ja jossa ei määritetä isäntänimeä, Contoso vastaanottaa kaikki porttiin 80 IP-osoitteeseen 172.30.189.179 tehtävät HTTP-pyynnöt. Oletusarvoinen WWW-sivusto vastaanottaa kuitenkin edelleen porttiin 80 tehtävät HTTP-pyynnöt, joiden IP-osoite on jokin muu kuin 172.30.189.179.

Portti

Kirjoita portti, jossa HTTP.sys-tiedoston täytyy kuunnella tähän sivustoon tehtäviä pyyntöjä. Jos valitset avattavasta Tyyppi-luettelosta HTTP, oletusportti on 80. Jos sen sijaan valitset avattavasta luettelosta HTTPS, oletusportti on 443. Jos määrität portin, joka on jokin muu kuin oletusportti, asiakkaiden täytyy määrittää portin numero palvelimeen tekemissään pyynnöissä voidakseen muodostaa yhteyden sivustoon.

Isäntänimi

Kirjoita isäntänimi, jos yhteen yksittäistä IP-osoitetta käyttävään tietokoneeseen on tarkoitus määrittää vähintään yksi isäntänimi eli toimialuenimi. Jos määrität isäntänimen, asiakkaiden täytyy avata sivusto isäntänimen, ei IP-osoitteen avulla.

Jos kyseinen sivusto on käytettävissä Internetissä, kirjoita sivuston toimialuenimi sellaisena kuin käyttäjät kirjoittavat sen selaimeen, esimerkiksi www.contoso.com. Jos sivustolla on useita toimialuenimiä, kuten www.contoso.com ja contoso.com, sinun on luotava erillinen sidonta jokaiselle isäntänimelle.

Jos sivustoa käytetään intranetissä, isäntänimeä ei tarvitse määrittää, jos käyttäjät kirjoittavat palvelimen nimen selaimeen, esimerkiksi http://palvelimen_nimi. Jos ympäristösi DNS-palvelin on kuitenkin määritetty tallentamaan muita nimiä tälle WWW-palvelimelle, voit luoda jokaiselle isäntänimelle erillisen sidonnan. Tällöin käyttäjät voivat käyttää muita DNS-palvelimeen tallennettuja nimiä.

Huomautus

Määrittämäsi WWW-sivuston isäntänimi saattaa näkyä lokitiedostoissa eri muotoisena, koska isäntänimet kirjataan HTTP.sys-tiedostoon punycode-muodossa.

SSL-varmenne

Valitse varmenne, jota sivuston on tarkoitus käyttää SSL-yhteyksissä. SSL-varmenne-luettelo tulee näkyviin vain, kun valitset HTTPS Tyyppi-luettelosta.

Huomautus

Jos haluat lisätä tai määrittää palvelinvarmenteita, käytä IIS-hallinta -järjestelmän Palvelinvarmenteet-ominaisuutta.

Näytä

Avaa Varmenne-valintaikkunan, jossa voit tarkastella SSL-varmenne-luettelossa valitun varmenteen tietoja. Näytä-painike tulee näkyviin vain, kun valitset Tyyppi-luettelosta HTTPS ja valitset varmenteen SSL-varmenne-luettelosta.

Katso myös


Sisällys