Muokkaa WWW-sivuston epäonnistuneiden pyyntöjen seurannan asetuksia -valintaikkunassa voit muuttaa aiemmin määritettyjä epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöjä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Ota käyttöön

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön epäonnistuneiden pyyntöjen seurantalokin tietyssä sivustossa.

Hakemisto

Kirjoita polku, johon epäonnistuneiden pyyntöjen seurantalokitiedostot tallennetaan.

Huomautus

Epäonnistuneiden pyyntöjen lokitiedostot ja muut lokitiedostot kannattaa kuitenkin tallentaa johonkin muuhun kansioon kuin järjestelmän pääkansioon.

Seurantatiedostojen enimmäismäärä

Kirjoita sivuston osalta säilytettävien epäonnistuneiden pyyntöjen seurantalokitiedostojen enimmäismäärä. Jos arvoa ei anneta, tallennettavien lokitiedostojen oletusarvoinen enimmäismäärä on 50. Kun enimmäismäärä ylitetään, luodaan uusia lokitiedostoja ja vanhat lokitiedostot poistetaan.

Katso myös


Sisällys