Määritä valtuudet -valintaikkunassa voit määrittää ne FTP-palvelimen Active Directoryn valtuudet, joita käytetään FTP-palvelimen muodostaessa yhteyden Active Directory -palvelimeen FTP-kotihakemiston asetusten hakua varten.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Käyttäjänimi

Määrittää sen käyttäjätilin, jota FTP-palvelin käyttää muodostaessaan yhteyden Active Directory -palvelimeen.

Salasana

Määrittää käyttäjätilin sanasanan.

Vahvista salasana

Vahvistaa käyttäjätilin sanasanan.

Katso myös


Sisällys