FTP-palvelimen ohjatun julkaisutoiminnon Sidonta ja SSL-asetukset -sivulla voit määrittää sidonnat ja SSL-asetukset.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

IP-osoite

Määrittää FTP-palvelimen IP-osoitteen. Oletusarvo on Kaikki määrittämättömät.

Portti

Määrittää portin, jota FTP-palvelin tarkkailee saapuvien pyyntöjen varalta. FTP:n oletusarvo on 21.

Ota näennäisisäntänimet käyttöön

Määrittää, ovatko FTP:n näennäisisäntänimet käytössä.

Huomautus

Kaikki FTP-asiakkaat eivät tue FTP:n näennäisisäntänimiä.

Näennäisisäntä

Määrittää näennäisisäntänimen. Tämän avulla voit määrittää useita FTP-palvelimia yhdellä IP-osoitteella käyttämällä oletusporttia.

Käynnistä FTP-palvelin automaattisesti

Määrittää, käynnistetäänkö FTP-palvelin automaattisesti FTP-palvelun käynnistyessä.

SSL-varmenne

Määrittää käytettävän SSL-varmenteen.

Huomautus

Tämä avattavan luettelon valikko on tyhjä, jos SSL-varmenteita ei ole asennettu.

Ei SSL-suojausta

Määrittää, että SSL-suojausta ei käytetä.

Salli SSL

Määrittää, sallitaanko SSL.

Edellytä SSL-suojaus

Määrittää, onko SSL pakollinen. Tämä on oletusasetus.


Sisällys