Lisäasetukset -valintaikkunassa voit hallita yksittäisten FTP-palvelinten oletusasetuksia tai muuttaa niitä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Salli UTF8

Määrittää, tuleeko UTF8-toiminta sallia. (Tähän kuuluvat myös UTF8-tiedostonimet.)

Oletusarvo on True.

Sidonnat

Määrittää sen IP-osoitteen, näennäisisännän ja portin yhdistelmän, jossa FTP tarkkailee saapuvia pyyntöjä.

Tunnus

Määrittää palvelimen yksilöllisen tunnusnumeron. Tätä numeroa käytetään lokitiedostoissa ja seurantatiedostoissa hakemistonimien sijaan.

Nimi

Määrittää palvelimen yksilöllisen nimen.

Fyysinen polku

Määrittää näennäishakemiston sisällön fyysisen polun.

Käynnistä automaattisesti

Määrittää, käynnistetäänkö palvelin luonnin yhteydessä vai IIS-palvelun käynnistyksen yhteydessä. Palvelimen käynnistys määrittää tämän ominaisuuden arvoksi True. Palvelimen pysäytys määrittää arvoksi False.

Oletusarvo on True.

Ohjauskanavan aikakatkaisu

Määrittää (sekunteina) aikakatkaisun, jolloin FTP-istunnon yhteys aikakatkaistaan käyttämättömyyden vuoksi.

Oletusarvo on 120.

Datakanavan aikakatkaisu

Määrittää aikakatkaisun (sekunteina), jolloin datakanavan yhteys aikakatkaistaan käyttämättömyyden vuoksi.

Jos sekä ohjaus- että datakanavan aikakatkaisun arvo on oletusarvo, datakanavan yhteys katkaistaan ensin. Jos tämän jälkeen istunnossa ei ole toimintoja 120 sekunnin aikana, istuntokin katkaistaan.

Oletusarvo on 30.

Poista käytöstä vastakkeiden ryhmitys

Määrittää, käytetäänkö niissä palvelimissa vastakkeiden ryhmitystä, jotka tunnistetaan IP-osoitteella portin numeron tai isäntänimen sijaan.

Oletusarvo on False.

Yhteyksien enimmäismäärä

Määrittää, montako samanaikaista yhteyttä palvelimeen voi enintään olla.

Oletusarvo on 4294967295.

Nollaus yhteyksien enimmäismäärän yhteydessä

Määrittää, katkaistaanko FTP-istunto, kun lähetetään yhteyksien enimmäismäärän vastaus.

Oletusarvo on False.

Palvelimen tarkkailuloki

Määrittää sellaisten avointen vastakkeiden määrän, jotka voidaan asettaa jonoon.

Oletusarvo on 60.

Todentamaton aikakatkaisu

Määrittää (sekunteina) aikakatkaisun uuden yhteyden muodostamisen ja todentamisyrityksen välillä.

Oletusarvo on 30.

Salli tiedostojen lukeminen palvelimeen lataamisen aikana

Määrittää, voiko tiedostoja lukea samalla, kun niitä siirretään palvelimeen.

Oletusarvo on False.

Salli korvaaminen uudelleennimettäessä

Määrittää, voivatko tiedostot korvata muita tiedostoja, kun ne nimetään uudelleen.

Oletusarvo on False.

Säilytä osittain palvelimeen ladatut tiedostot

Määrittää, säilytetäänkö osittain palvelimeen ladatut tiedostot. (Esimerkiksi tiedostonsiirron päättyessä liian aikaisin.)

Oletusarvo on False.

Huomautus

Jos asiakasohjelma sulkee yhteyden virheen vuoksi, osittain ladatut tiedostot saattavat hävitä.


Sisällys