.NET-luottamustasot-ominaisuussivulla voit määrittää web.config-tiedoston luottamuselementin. Luottamuselementin avulla voit määrittää sovelluksen koodille haluamasi turvallisuustason (Code Access Security - CAS).

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Luottamustaso

Tuo luottamustason nimen näkyviin. Käytettävissä olevat asetukset:

 • Täydellinen (internal) - Määrittää rajoittamattomat käyttöoikeudet. ASP.NET-sovellukselle myönnetään oikeus käyttää kaikkia käyttöjärjestelmän tietoturvatoimintojen valvomia resursseja. Kaikkia etuoikeutettuja toimintoja tuetaan.

 • Suuri (web_hightrust.config) - Määrittää koodin turvallisuustason suureksi. Sovellus ei tällöin voi oletusarvoisesti tehdä seuraavia toimia:

  • kutsua ei-hallittua koodia

  • kutsua käynnissä olevia osia

  • kirjoittaa tapahtumalokiin

  • käyttää MSMQ (Message Queuing) -palvelujonoja

  • käyttää ODBC-, OleDb- tai Oracle-tietolähteitä.

 • Normaali (web_mediumtrust.config) - Määrittää koodin turvallisuustason normaaliksi. Oletusarvona on tällöin, että ASP.NET-sovellus ei voi suuren turvallisuustason mukaisten rajoitusten lisäksi tehdä seuraavia toimia:

  • käyttää sovelluksen kansion ulkopuolella olevia tiedostoja

  • käyttää rekisteriä

  • tehdä verkko- tai -WWW-palvelukutsuja.

 • Pieni (web_lowtrust.config) - Määrittää koodin turvallisuustason pieneksi. Oletusarvona on tällöin, että sovellus ei voi normaalin turvallisuustason mukaisten rajoitusten lisäksi tehdä seuraavia toimia:

  • kirjoittaa tiedostojärjestelmään

  • kutsua vahvistusmenetelmää.

 • Hyvin pieni (web_minimaltrust.config) - Määrittää koodin turvallisuustason hyvin pieneksi. Tällöin sovelluksella on vain suoritusoikeudet.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys