Muokkaa WWW-sivustojen rajoja -valintaikkunassa voit määrittää WWW-sivustosi suorituskykyasetukset kaistanleveyden käytön ja yhteyden rajoitusten perusteella. Kun esimerkiksi kaistanleveyttä, yhteyksien määrää tai molempia rajoitetaan alemman tason WWW-sivustossa, muita tärkeämmiksi katsottuja sivustoja voi kuormittaa raskaammalla tietoliikenteellä. Näitä asetuksia voi säätää sitä mukaa kuin verkkoliikenne ja käyttö muuttuvat.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Rajoita kaistanleveyden käyttö (tavua)

Valitsemalla tämän asetuksen voit rajoittaa WWW-sivuston salliman liikenteen kaistanleveyden käytön mukaan. Määritä ruutuun arvo (tavuina) sen mukaan, mihin haluat asettaa WWW-sivuston liikenteen rajan. Arvon täytyy olla kokonaisluku 1 024–4 294 967 295 (ei rajoituksia).

Yhteyden aikakatkaisu (sekunteina)

Kirjoittamalla ruutuun luvun voit määrittää ajan (sekunteina), jonka WWW-palvelin odottaa toimia passiiviselta käyttäjältä, ennen kuin katkaisee yhteyden. Tällä asetuksella voi varmistaa, että kaikki yhteydet suljetaan, jos HTTP-protokolla ei voi sulkea yhteyttä.

Rajoita yhteyksien määrä

Valitsemalla tämän asetuksen voit rajoittaa WWW-sivustossa sallittavien yhteyksien määrää. Määritä ruutuun arvo sen mukaan, kuinka monta yhteyttä WWW-sivustossa voi enintään olla. Arvon täytyy olla kokonaisluku 0–4 294 967 295 (ei rajoituksia). Jos asetukseksi määritetään ei rajoituksia, jatkuvilta valvontatoimilta vältytään, jos yhteyksillä on tapana heilahdella. Järjestelmän suorituskyky voi kuitenkin heiketä, jos yhteyksien määrä ylittää järjestelmän resurssien käsittelykyvyn. Kun WWW-sivuston yhteydet rajoitetaan tiettyyn lukuun, suorituskyky säilyy vakaana.

Katso myös


Sisällys