Ota käyttöön SSL (Secure Sockets Layer), jolla salataan WWW-palvelimen ja asiakkaan välinen tietoliikenne. Jos haluat ottaa SSL-salauksen käyttöön, hanki ja asenna ensin palvelinvarmenne. Voit hankkia palvelinvarmenteen varmenteen myöntäjältä, joka voi olla sisäinen Windows-toimialueen varmenteen myöntäjä tai luotettava kolmannen osapuolen julkinen varmenteen myöntäjä. Voit myös luoda itse allekirjoitetun palvelinvarmenteen vianmääritystä, testausta ja sovelluskehitystä varten. Kun olet hankkinut palvelinvarmenteen, asenna varmenne ja yhdistä HTTPS-protokolla WWW-sivustoosi.

Huomautuksia

Et voi yhdistää HTTPS-protokollaa WWW-sivustoon tai ottaa sivuston SSL-asetuksia käyttöön, ennen kuin olet hankkinut palvelinvarmenteen. Palvelinvarmenteet voidaan määrittää vain WWW-palvelintasolla, mutta sivuston yhdistäminen ja SSL-asetukset voidaan määrittää sivuston, sovelluksen tai fyysisen hakemiston tasolla.

Voit hankkia palvelinvarmenteen usealla eri tavalla. Voit luoda itse allekirjoitetun varmenteen, ostaa varmenteen ulkoiselta kolmannen osapuolen varmenteiden myöntäjältä tai pyytää varmennetta sisäisen toimialueen varmenteiden myöntäjältä. Näistä itse allekirjoitettu varmenne on vähiten suojattu, ja siksi sitä pitäisi käyttää vain HTTPS-protokollaan käyttävien sovellusten testaamiseen ja vianmääritykseen.

 VaiheViittaus
Valintaruutu

Hanki projektille sopiva palvelinvarmenne ja asenna varmenne sitten IIS:ssä.

Palvelinvarmenteiden määrittäminen

Valintaruutu

Luo HTTPS-yhteys sivustoon, jossa salatut tiedot sijaitsevat.

Yhteyden lisääminen WWW-sivustoon

Valintaruutu

Määritä sivuston, sovelluksen tai fyysisen hakemiston SSL-asetukset.

SSL-asetusten määrittäminen

Katso myös


Sisällys