.NET-globalisointi-ominaisuussivulla voi määrittää .NET Framework -globalisointiasetukset. Globalisointi tarkoittaa sovelluksen koodin kansainvälistämistä ja sovelluksen lokalisoimista muiden kielten ja kulttuurien mukaiseksi. Kansainvälistäminen mahdollistaa sovelluksen sisällön kääntämisen, tallentamisen, noutamisen ja esittämisen lokaalista riippumatta – käyttäen samaa koodipohjaa aina kun mahdollista. Lokaali tarkoittaa kielen ja kulttuuriympäristön yhdistelmää. Esimerkiksi päivämäärien, kellonaikojen, valuuttojen ja puhelinnumeroiden esitysmuodot ovat lokaalikohtaisia. Lokalisointi merkitsee sovelluksen sovittamista muihin lokaaleihin kääntämällä ja muokkaamalla sisältö kohdekulttuurin mukaiseksi – mieluummin niin, että koodia ei tarvitse muuttaa.

IIS 7:ssa voit määrittää seuraavat .NET Framework -globalisointiasetukset:

  • kulttuuriasetukset, kuten käyttöliittymän kulttuuri

  • koodausasetukset, kuten vastausotsikoiden koodaus.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Kulttuuri [culture]

Määrittää saapuvien WWW-pyyntöjen käsittelemisessä käytettävän oletuskulttuurin.

Ota asiakkaaseen perustuva kulttuuri käyttöön [enableClientBasedCulture]

Noutaa tai määrittää arvon, joka osoittaa, käytetäänkö Culture- ja UICulture-ominaisuuksien perustana asiakasselaimen lähettämää AcceptLanguage-otsikkokentän arvoa.

UI-kulttuuri [uiCulture]

Määrittää oletuskulttuurin, jonka mukaisesti lokaaliriippuvaiset resurssihaut käsitellään.

Tiedosto [fileEncoding]

Määrittää .aspx-, .asmx- ja .asax-tiedostojen jäsentämisessä käytettävän tiedoston koodauksen. Unicode- ja UTF-8-tiedostot, jotka tallennetaan tavujärjestysmerkkietuliitettä käyttäen, tunnistetaan automaattisesti tämän määritteen arvosta huolimatta.

Pyynnöt [requestEncoding]

Määrittää kunkin saapuvan pyynnön oletetun koodauksen, mukaan lukien lähetetyt tiedot ja kysymysmerkkijonon.

Jos pyynnössä on pyynnön otsikko, joka sisältää Accept-Charset-määritteen, se ohittaa tämän määritteen määrityksessä.

Oletuskoodaus on UTF-8, joka on määritetty Machine.config-tiedoston globalisointiosassa. Se luodaan .NET Frameworkin asennuksen yhteydessä. Jos pyynnön koodausta ei ole määritetty Machine.config- tai Web.config-tiedostossa, koodauksena käytetään oletusarvoisesti tietokoneen Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -lokaaliasetusta.

Yhden palvelimen sovelluksissa tämän määritteen ja responseEncoding-määritteen täytyy olla samat. Tietyissä harvinaisemmissa tilanteissa (usean palvelimen sovelluksissa, joissa palvelimen oletuskoodaukset ovat jokaisessa palvelimessa erilaiset) pyynnön ja vastauksen koodausta voi vaihdella käyttämällä paikallisia Web.config-tiedostoja.

Vastausotsikot [responseHeaderEncoding]

Määrittää vastausotsikoiden sisällön koodauksen.

Vastaukset [responseEncoding]

Määrittää vastausten sisällön koodauksen.

Oletuskoodaus on UTF-8, joka on määritetty Machine.config-tiedoston globalisointiosassa. Se luodaan .NET Frameworkin asennuksen yhteydessä. Jos vastauksen koodausta ei ole määritetty Machine.config- tai Web.config-tiedostossa, koodauksena käytetään oletusarvoisesti tietokoneen Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -lokaaliasetusta.

Yhden palvelimen sovelluksissa tämän määritteen ja responseEncoding-määritteen täytyy olla samat. Tietyissä harvinaisemmissa tilanteissa (usean palvelimen sovelluksissa, joissa palvelimen oletuskoodaukset ovat jokaisessa palvelimessa erilaiset) pyynnön ja vastauksen koodausta voi vaihdella käyttämällä paikallisia Web.config-tiedostoja.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys