Voit lisätä tai muokata IIS:n palveluja Lisää tarjoaja- ja Muokkaa tarjoajaa -valintaikkunoissa, kun sinulla on sovellus, joka käyttää palvelua tiedon tallentamiseen tietokantaan tai muuhun tietosäilöön. Valintaikkunassa näkyvät arvot vaihtelevat lisäämäsi tai muokkaamasi palvelun lajin mukaan.

Voit lisätä tai muokata kolmenlaisia palveluja:

  • Roolit - ASP.NETin roolinhallintapalvelun ja roolitietolähteiden välinen käyttöliittymä.

  • Käyttäjät - ASP.NETin jäsenpalvelun ja jäsentietolähteiden välinen käyttöliittymä.

  • Profiili - ASP.NETin profiilipalvelun ja profiilitietolähteiden välinen käyttöliittymä.

Huomautus

Lisää tarjoaja- ja Muokkaa tarjoajaa -valintaikkunoiden avulla voit lisätä tai muokata useimpia palvelujen ominaisuuksia. Voit muokata kunkin palvelun lisäominaisuuksia WWW-sovelluksesi Web.config-tiedostossa. Lisätietoja palvelutoiminnoista on julkaisussa ASP.NET 2.0 Provider Model: Introduction to the Provider Model.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Tyyppi

Määrittää palvelun lajin.

Nimi

Määrittää palvelun nimen.

Toiminta

Määrittää joitakin jäsenkäyttäjien palvelujen toimintoja. Seuraavat toiminnat voi ottaa käyttöön määrittämällä toiminnan arvoksi True:

  • EnablePasswordReset - osoittaa, voidaanko salasanat palauttaa palvelun ResetPassword-menetelmällä. Oletusarvo on False.

  • EnablePasswordRetrieval - osoittaa, voidaanko salasanat hakea palvelun GetPassword-menetelmällä. Oletusarvo on False.

  • RequiresQuestionAndAnswer - osoittaa, tarvitaanko salasanaan vastaus käytettäessä palvelun menetelmiä GetPassword ja ResetPassword. Oletusarvo on False.

  • RequiresUniqueEmail - osoittaa, tuleeko jokaisella rekisteröidyllä käyttäjällä olla yksilöllinen sähköpostiosoite. Oletusarvo on False.

  • StorePasswordInSecureFormat - osoittaa, tuleeko salasanojen olla salattuja. Oletusarvo on False.

Data

Määrittää sen yhteysmerkkijonon nimen, jota käytetään yhteyden muodostamisessa tietokantaan. Kirjoita yhteysmerkkijonon nimi ConnectionStringName-valintaruutuun.

Yleiset

Määrittää palvelun yleiset asetukset. Nämä asetukset ovat valinnaisia:

  • ApplicationName - määrittää ApplicationName-ruudussa olevan sovelluksen näennäispolun. Jos et määritä arvoa ApplicationName-ruutuun, jäsen-APIn oletusarvoksi tulee HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. Tämä voidaan määrittää ainoastaan käytön aikana.

  • Description - sisältää palvelun kuvauksen.

Misc

Voit määrittää toimittajan nimi- ja arvoparit. Voit lisätä ja poistaa nimi- ja arvopareja napsauttamalla Misc-osan Provider Specific Settings -kohdan vieressä olevaa -painiketta.

Katso myös


Sisällys