Sivuston sidonnat -valintaikkunassa voit määrittää sivuston sidonnat.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Tyyppi

Näyttää kunkin sivuston sidonnan protokollan.

Isäntänimi

Näyttää kunkin sivuston sidonnan mahdollisen isäntänimen.

Portti

Näyttää kunkin sivuston sidonnan porttinumeron.

IP-osoite

Näyttää kunkin sivuston sidonnan IP-osoitteen. Jos IP-osoitetta ei ole määritetty, IP-osoite-kentässä näkyy tähti (*). Tämä tarkoittaa sitä, että sidonta on tarkoitettu kaikille IP-osoitteille.

Sidontatiedot

Näyttää niiden sivuston sidontojen sidontatiedot, jotka käyttävät muuta kuin seuraavia protokollia:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Lisää

Avaa Lisää sivustojen sidonta -valintaikkunan, jossa voit lisätä sidonnan sivustoon.

Muokkaa

Avaa Muokkaa sivuston sidontaa -valintaikkunan, jossa voi muokata valittua sidontaa.

Poista

Poistaa valitun sidonnan sivustosta. Tämä painike on käytettävissä vain, jos sivustolla on useita sidontoja.

Selaa

Avaa sivuston oletussivun WWW-selaimessa valittua sidontaa käyttäen.

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain HTTP- ja HTTPS-sidonnoissa.

Sulje

Sulkee Sivustojen sidonnat -valintaikkunan.

Katso myös


Sisällys