Oletusarvoisesti IIS 7.5 -palvelinta ei asenneta Windows® 7 -käyttöjärjestelmään. Voit asentaa IIS:n valitsemalla Ohjauspaneeli, Ohjelmat, Lisäasetukset ja valitsemalla Windows-ominaisuudet.

Huomautus

Vain Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen voi asentaa IIS 7.5:n.

IIS 7.5:n asentaminen Windows 7:ään

Tämä toiminto voidaan suorittaa käyttöliittymää tai komentosarjaa käyttämällä.

Käyttöliittymän käyttäminen
  1. Valitse Käynnistä ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  2. Valitse Ohjauspaneeli, valitse Ohjelmat ja valitse sitten Windowsin ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto.

  3. Valitse Windows-ominaisuudet-valintaikkunasta IIS-palvelut ja valitse sitten OK.

Tärkeää

Jos asennat IIS-palvelut Ohjauspaneelia käyttäen, suoritat perusasennuksen, joka sisältää vähimmäisominaisuudet. Jos tarvitset IIS:n lisäominaisuuksia, kuten Sovelluskehitysominaisuudet tai WWW-hallintatyökalut, valitse näiden valintaruudut Windowsin ominaisuudet-valintaikkunasta.

Komentosarjan käyttäminen
  • Kirjoita seuraava komento komentosarjaan:

    start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Tärkeää

Jos käytät tätä komentosarjaa, suoritat täyden IIS-asennuksen, joka sisältää kaikki käytettävissä olevat ominaisuuskokonaisuudet. Jos et tarvitse kaikkia ominaisuuksia, muokkaa komentosarjaa sen mukaan.

Katso myös


Sisällys