Voit tarkastella Palvelinvarmenteet-ominaisuussivulla varmenteiden nimiä, niiden isäntien täydellisiä toimialuenimiä (FQDN), joille on myönnetty varmenteet, ja varmenteet myöntäneiden palvelinten täydellisiä toimialuenimiä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää niiden varmenteiden nimet, jotka on myönnetty Internet- tai intranet-isäntää käyttäville asiakasohjelmille.

Huomautus

Varmenteilla ei tarvitse olla nimiä. Tietoja varmenteista on myös toisissa sarakkeissa.

Myönnetty

Näyttää niiden Internet- tai intranet-isäntien täydelliset toimialuenimet, joille varmenteet on myönnetty.

Myöntäjä

Näyttää niiden palvelinten täydelliset toimialuenimet, jotka ovat myöntäneet varmenteita Internet- tai intranet-isännissä toimiville asiakkaille.

Vanhenemispäivämäärä

Näyttää päivämäärän, jolloin varmenne vanhenee.

Varmenteen hajautusarvo

Näyttää hajautusalgoritmin käytössä luodut binaaritiedot. Vaikka tämä tieto tunnistaa varmenteen yksilöllisesti, hajautustiedolla ei voi etsiä varmennetta, koska hajautus on yksisuuntainen prosessi.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Tuo

Avaa Tuo varmenne -valintaikkunan, jossa voit palauttaa hävinneen tai vaurioituneen varmenteen, jonka olet aiemmin varmuuskopioinut. Voit myös asentaa varmenteen, jonka toinen käyttäjä tai varmenteen myöntäjä on lähettänyt.

Luo varmennepyyntö

Avaa ohjatun DN-nimen ominaisuudet -toiminnon sivun, jossa ilmoittaa organisaatiosi tietoja ulkoiselle varmenteen myöntäjälle.

Viimeistele varmennepyyntö

Avaa Viimeistele varmennepyyntö -valintaikkunan, jossa voit voit asentaa varmenteen myöntäjältä saamasi varmenteet.

Luo toimialuevarmenne

Avaa ohjatun DN-nimen ominaisuudet -toiminnon sivun, ilmoittaa organisaatiosi tietoja sisäiselle varmenteen myöntäjälle.

Luo itse allekirjoitettu varmenne

Avaa Luo itse allekirjoitettu varmenne -valintaikkunan, jossa voit luoda varmenteita, joita käytetään palvelimen testausympäristöissä ja kolmansien osapuolten varmenteiden vianmäärityksessä.

Näytä

Avaa Varmenne-valintaikkunan, jossa näet varmenteen tiedot. Sinun on valittava varmenne, jotta tämä asetus tulee näkyviin.

Vie

Avaa Vie varmenne -valintaikkunan, jossa voit viedä varmenteita lähdepalvelimesta, kun haluat ottaa saman varmenteen käyttöön kohdepalvelimessa. Voit viedä varmenteen myös, kun haluat tehdä varmuuskopion varmenteesta ja siihen liittyvästä yksityisestä avaimesta. Sinun on valittava varmenne, jotta tämä asetus tulee näkyviin.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta. Sinun on valittava varmenne, jotta tämä asetus tulee näkyviin.

Katso myös


Sisällys