Voit hallinnoida mukautettujen HTTP-virhesanomien luetteloa Virheiden sivut -ominaisuussivulla.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Tilakoodi

Näyttää HTTP-tilakoodin, jota virhesivu koskee.

Polku

Näyttää mukautettujen virheiden sivun, jos valitset Tiedosto-polkulajin, tai mukautettujen virheiden sivun URL:n, jos käytät Suorita URL- tai Uudelleenohjaus-polkulajia.

Tyyppi

Näyttää mukautetun virhesivun polun lajin (tiedosto, URL tai uudelleenohjaus-URL).

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää mukautetun virheen sivu -valintaikkunan, jossa voit lisätä mukautetun virheen HTTP-virheiden luetteloon.

Muokkaa

Avaa Muokkaa mukautetun virheen sivua -valintaikkunan, jossa voit muokata valittua mukautettua virhettä.

Muuta tilakoodia

Ottaa käyttöön valitun luettelokohteen Tilakoodi-kentän, jolloin voit muuttaa tilakoodia, jota virhesivu koskee.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa virheiden sivujen asetuksia -valintaikkunan, jossa voi määrittää koko Virheiden sivut -toimintoa koskevat asetukset.

Katso myös


Sisällys