Voit lisätä uusia tai muokata WWW-palvelimessa olevia moduulin yhdistämisiä Lisää moduulin yhdistäminen- ja Muokkaa moduulin yhdistämistä -valintaikkunoissa. Voit yhdistää tietyn tiedoston tai tiedostotunnisteen WWW-palvelimessa olevaan alkuperäiseen moduuliin, ja kun käyttäjä pyytää tiedostoa tai tiettyä tiedostotunnistetta, moduuli käsittelee pyynnön. Esimerkiksi IIS 7 yhdistää kaikki .asp-tiedostojen pyynnöt IsapiModule-moduuliin. Kyseinen moduuli kutsutaan, kun käyttäjä pyytää .asp-tunnisteista tiedostoa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Pyynnön polku

Kirjoita tiedostotunniste tai sen tiedoston nimi ja tunniste, jota haluat käsittelijän prosessoivan pyynnöissä. Jos haluat käsittelijän esimerkiksi prosessoivan kaikki pyynnöt tiedostoista, joiden tiedostotunniste on .abc, kirjoita *.abc, tai jos haluat käsittelijän suorittavan kaikki tietyn tiedoston pyynnöt, kirjoita tiedoston nimi ja sen tunniste, esimerkiksi Myfile.abc.

Moduuli

Valitse moduuli, jonka haluat käsittelevän Pyynnön polku -ruudussa määritettyjä resursseja.

Suoritustiedosto (valinnainen)

Voit myös kirjoittaa .dll- tai .exe-tiedoston polun, kun FastCGI tai muu Moduuli-ruutuun kirjoittamasi vaatii suoritettavaa tiedostoa.

Huomautus

Kun olet lisännyt tai tallentanut käsittelijän yhdistämisen valitsemalla OK, toiminto on lisättävä ISAPI- ja CGI-rajoitukset -luetteloon, jotta sen voi suorittaa.

Jos määrität .exe-tiedoston, voit myös kirjoittaa polun jälkeen komentoriviparametreja. Komentoriviparametreja ei tueta käytettäessä .dll-tiedostoja.

Huomautus

Jos määrität .exe-tiedoston polun ja polussa on välilyöntejä, lisää polun alkuun ja loppuun lainausmerkki ("). Kirjoita esimerkiksi "c:\files\handler files\handler.exe". Lainausmerkkejä ei tarvita käytettäessä .dll-tiedostoja.

Nimi

Kirjoita kuvaava kutsumanimi käsittelijän yhdistämiselle.

Pyynnön rajoitukset

Avaa Pyynnön rajoitukset -valintaikkunan, jossa voi määrittää yhdistämiselle valinnaisia lisärajoituksia.

Katso myös


Sisällys