Piilotetut segmentit -sivulla voit määrittää niiden URL-segmenttien luettelon, joilta pyyntöjen suodatusmoduuli estää käytön ja jotka jätetään pois hakemistoluetteloista. URL-segmentti on se URL-polun osa, joka on vinoviivojen (/) välissä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan tällä ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Segmentti

Näyttää sen URL-segmentin, jolta pyyntöjen suodatuspalvelu estää käytön ja jolle ei näytetä hakemistoluetteloa.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää piilotettu segmentti

Avaa Lisää piilotettu segmentti -valintaikkunan, jossa voit lisätä piilotetun segmentin piilotettujen segmenttien luetteloon.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys