Määrityseditorilla voit käyttää ja hallita määritystiedostoja vetämällä osia IIS-hallintaan. Käytettävissä olevat osat määräytyvät palvelin-, sivusto- tai sovellussijainnin mukaan. Kussakin osassa voit muokata elementtejä, määritteitä ja kokoelmia. Ominaisuus on vain järjestelmänvalvojien käytössä.

Määrityseditori-sivulla voit hallita määritystiedostojen osia. Määrityseditorilla voit myös etsiä määritystiedostoja ja luoda komentosarjoja.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Osa

Avattavasta Osa-luettelosta voit valita määritettävän osan. Jos haluat kirjoittaa osan polun, avaa tieto-osa käyttämällä täydellistä polkua. Kirjoita esimerkiksi järjestelmä.tiedot sen sijaan, että kirjoittaisit tiedot.

Perussisältöosa

Keskimmäisessä ruudussa näkyvät määritettävän osan tiedot. Osan polku näkyy ominaisuuksien ja niiden arvojen yläpuolella. Voit muokata ominaisuusarvoja napsauttamalla arvoa.

Tyyppi ja tarkistustiedot

Määrityseditori-sivun alareunassa olevassa tekstiruudussa näkyvät valitun ominaisuuden tietotyyppi sekä tarkistustiedot, kuten arvoalue.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Tallentaa elementtiin, määritteeseen tai kokoelmaan tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa elementtiin, määritteeseen tai kokoelmaan juuri tekemäsi muutokset. Kun olet valinnut Käytä-vaihtoehdon, muutoksia ei voi palauttaa Peruuta-vaihtoehdolla.

Luo komentosarja

Luo komentosarjan äskettäin suorittamistasi toiminnoista. Avaa Komentosarjavalintaikkuna-ikkunan. Siinä näkyy toiminnon komentosarja kolmella eri ohjelmointikielellä, jotka ovat C#, JavaScript ja AppCmd. Komentosarjan luontitoiminto on käytössä vasta, kun olet suorittanut toiminnon (esimerkiksi muuttanut ominaisuuden arvoa). Toiminnon sisältävä komentosarja on luotava, ennen kuin valitset Käytä.

Huomaa, että komentosarja ei sisällä välittömiä toimintoja, kuten osan lukitsemista, kokoelman muokkaamista tai palauttamista pääkokoonpanoon.

Haun määritys

Avaa Määrityshaku-valintaikkunan, jossa voit etsiä määritystiedostojen tiettyjä osia.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Määrityshaku-valintaikkuna.

Lukitse osa

Lukitsee valitun osan siten, ettei lisämuutoksia voi tehdä.

Poista osan lukitus

Poistaa valitun osan lukituksen ja mahdollistaa muutosten tekemisen.

Huomaa, että voit poistaa osan lukituksen vain sijainnissa, jossa lukitus on alun perin tehty. Jos olet esimerkiksi lukinnut osan käyttämällä ApplicationHost.config-tiedostoa, et voi poistaa osan lukitusta käyttämällä Web.config-tiedostoa.

Lukitse määrite

Lukitsee valitun määritteen.

Poista määritteen lukitus

Poistaa valitun määritteen lukituksen ja mahdollistaa muutosten tekemisen.

Huomaa, että voit poistaa määrityksen lukituksen vain sijainnissa, jossa lukitus on alun perin tehty.

Lukitse elementti

Lukitsee valitun elementin.

Poista elementin lukitus

Poistaa valitun elementin lukituksen ja mahdollistaa muutosten tekemisen.

Huomaa, että voit poistaa elementin lukituksen vain sijainnissa, jossa lukitus on alun perin tehty.

Poista

Poistaa valitun elementin ja sen asetukset.

Muokkaa kohteita

Avaa Kokoelmaeditori-valintaikkunan, jossa voit lisätä, muokata tai poistaa kokoelman ominaisuuksia.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Kokoelmaeditori-valintaikkuna.

Palauta pääkokoonpanoon

Muuttaa nykyisen osan arvoja siten, että se perii arvot pääkokoonpanosta. Toimintoa voi käyttää vain osatasolla.

Katso myös


Sisällys