Vie määritykset -valintaikkunan avulla voit viedä IIS-määritystiedostoja ja salausavaimia tiettyyn sijaintiin.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Fyysinen polku

Kuvaa sijainnin, josta määritystiedostot ja salausavaimet viedään. Polku voi olla verkkopolku tai paikallisen tietokoneen kansio.

Yhteys nimellä

Mahdollistaa Määritä valtuudet -valintaikkunan käytön.

Oletusarvon mukaan Fyysinen polku -määritys on sen käyttäjätilin käytettävissä, jolla tietokoneeseen on kirjauduttu. Jos haluat muodostaa yhteyden eri käyttäjätiliä käyttäen, käytä Määritä valtuudet -valintaikkunaa.

Salausavainten salasana

Määrittää salasanan, jolla salausavaimet salataan.

Vahvista salasana

Määrittää, että käyttäjän täytyy vahvistaa salasana.

Katso myös


Sisällys