Otsikot-sivulla voit luoda luettelon otsikoista, joilta pyyntöjen suodatusmoduuli estää käytön, jos otsikon arvo on suurempi kuin määritetty pituus.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Otsikko

Näyttää otsikon, jolta pyyntöjen suodatusmoduuli estää käytön, jos otsikon arvo on suurempi kuin määritetty pituus.

Kokoraja

Näyttää otsikon sallitun enimmäispituuden. Jos arvoksi määritetään esimerkiksi 100, rajoitetaan sisältötyypin otsikon pituus 100 tavuun.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää otsikko

Avaa Lisää otsikko -valintaikkunan, jossa voit lisätä otsikon estettyjen otsikoiden luetteloon.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys