Sovelluksen asetukset -ominaisuussivulla voit hallita sellaisten avain-arvoparien luetteloa, jotka on tallennettu sovelluksen web.config-tiedostoon. Sovellusasetuksia voi käyttää kaikista sovelluksen osista.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää sovelluksen asetuksen muuttujan nimen.

Arvo

Näyttää arvon, joka on määritetty sovelluksen asetuksen muuttujaan.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää sovellusasetus -valintaikkunan. Valintaikkunassa voit lisätä sovelluksen asetuksen muuttujan ja arvon.

Muokkaa

Avaa Muokkaa sovellusasetusta -valintaikkunan. Valintaikkunassa voit muokata valittua sovelluksen asetusta.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys