Lisää FastCGI-sovellus- ja Muokkaa FastCGI-sovellusta -valintaikkunoissa voit lisätä ja muuttaa sovelluksen yleisiä ominaisuuksia ja käsittelyominaisuuksia.

Lisätietoja FastCGI-sovelluksista on kohdassa FastCGI-asetukset-sivu.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Täydellinen polku

Määrittää FastCGI-sovellussarjassa käytettävän prosessin fyysisen polun.

Napsauttamalla tätä voit etsiä FastCGI-prosessin suoritustiedoston fyysisen sijainnin.

Arguments

Määrittää FastCGI-prosessille välitettävät komentoriviargumentit. Argumentteja voi käyttää FastCGI-prosessisarjan yksilölliseen tunnistamiseen, jos yhdelle suoritettavalle prosessille on useita FastCGI-prosessisarjoja.

EnvironmentVariables

Määrittää kokoelman ympäristömuuttujia, jotka määritetään prosessin suoritettavalle ohjelmalle. Ominaisuus on valinnainen. Avaa Ympäristömuuttujien kokoelmaeditori napsauttamalla selauspainiketta (). Kokoelmaeditorissa voit lisätä ja poistaa jäseniä sekä määrittää ominaisuusarvoja. Lisätietoja on käyttöliittymän ohjeen sivulla Ympäristömuuttujaeditorin valintaikkuna.

InstanceMaxRequests

Valvoo FastCGI-prosessikierrätyksen toimintaa. Määrittää pyyntöjen enimmäismäärän, jonka FastCGI-sovellus saa käsitellä ennen prosessin kierrätystä. Oletusarvo on 200.

MaxInstances

Määrittää valitun FastCGI-sovelluksen sovellusprosessisarjassa sallittujen FastCGI-prosessien enimmäismäärän. Lukumäärä ilmaisee myös sen, montako samanaikaista pyyntöä FastCGI-sovellus voi käsitellä. Oletusarvo on 4.

Kun MaxInstances-ominaisuuden arvoksi asetetaan Windows® 7- ja Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmissä 0, IIS voi automaattisesti valita kulloisellekin suoritusympäristölle parhaiten sopivan FastCGI-prosessien määrän.

ActivityTimeout

Määrittää enimmäisajan, jonka sovelluksen FastCGI-prosessin suorittaminen sallitaan ilman tietojen vaihtamista IIS:n kanssa ennen prosessin aikakatkaisua. Aikakatkaisua voi käyttää lukkiutuneiden prosessien tunnistamiseen ja sulkemiseen. Oletusarvo on 30 (sekuntia).

FlushNamedpipe

Määrittää, tyhjennetäänkö nimetty putki jokaisen pyynnön lopuksi ja ennen sovelluksen sulkemista. Jos nimetty putki tyhjennetään, arvoksi asetetaan true. Oletusarvo on false. Ominaisuus on käytössä vain nimetyn putken protokollaa käytettäessä.

Protocol

Määrittää protokollan, jota käytetään tiedonsiirtoon FastCGI-prosessin kanssa. Protocol-ominaisuuden sallitut arvot ovat 0 (NamedPipe) tai 1 (TCP). Oletusarvo on 0 (NamedPipe).

IdleTimeout

Määrittää aikavälin, jonka sovelluksen FastCGI-prosessin sallitaan olla käyttämättömänä, minkä jälkeen käyttämätön prosessi päättyy. Oletusarvo on 300 (sekuntia).

QueueLength

Määrittää FastCGI-sovellussarjan jonossa olevien sallittujen pyyntöjen enimmäismäärän. Kun jono on täysi, uudet pyynnöt palauttavat asiakkaalle HTTP-virhekoodin 503 (Palvelu ei ole käytettävissä). Virhekoodi ilmaisee, että sovellus on varattu. Oletusarvo on 1000.

RapidFailPerMinute

Määrittää yhden minuutin aikana sallittujen FastCGI-prosessivirheiden määrän, ennen kuin FastCGI-käsittelijä siirtää prosessin offline-tilaan. Oletusarvo on 10.

RequestTimeout

Määrittää enimmäisajan, jonka sovelluksen pyyntö voi kestää. Jos FastCGI-prosessi kestää yksittäiselle pyynnölle määritettyä aikaa kauemmin, prosessi lopetetaan. Oletusarvo on 90 sekuntia.

MonitorChangesTo

Ominaisuus on käytössä vain Windows 7- ja Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmissä.

Määrittää tiedoston polun. Tiedostoon tehdyt muutokset käynnistävät FastCGI-prosessien kierrätyksen. Voit määrittää absoluuttisen polun tai suoritettavan FastCGI-prosessin sijainnin suhteellisen polun.

stderrMode

Ominaisuus on käytössä vain Windows 7- ja Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmissä.

Määrittää, miten FastCGI-prosessin raportoimat virheet käsitellään. Käytössä ovat seuraavat asetukset:

  • ReturnStderrIn500 - Moduuli asettaa tilakoodiksi 500 ja lähettää vastauksena vastaanotetut STDERR-tiedot. Tämä on oletusarvo, ja moduuli toimii samalla tavoin kuin IIS:ssa.

  • ReturnGeneric500 - Moduuli asettaa tilakoodiksi 500, mutta palauttaa yleisen 500-virhesanoman. Määritys on hyödyllinen silloin, jos haluat ottaa käyttöön palvelimen yksityiskohtaisen virheiden kirjauksen, mutta et halua palauttaa virheitä käyttäjille.

  • IgnoreAndReturn200 - Moduuli lähettää vastauksena vastaanotetut STDOUT-tiedot tilakoodilla 200. STDERR-virran teksti ohitetaan. Ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat käyttää virheenkorjauslausekkeita seurantatarkoituksiin.

  • TerminateProcess - Tämä moduuli lopettaa FastCGI-prosessin ja palauttaa yleisen 500-virhesanoman.


Sisällys