FTP-palvelimen oletusasetukset -valintaikkunassa voit määrittää FTP-palvelinten oletusarvot.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Salli UTF8

Määrittää, tuleeko UTF8-toiminta sallia. (Tähän kuuluvat myös UTF8-tiedostonimet.)

Oletusarvo on True.

Käynnistä automaattisesti

Määrittää, käynnistetäänkö palvelin luonnin yhteydessä vai IIS-palvelun käynnistyksen yhteydessä. Palvelimen käynnistys määrittää tämän ominaisuuden arvoksi True. Palvelimen pysäytys määrittää arvoksi False.

Oletusarvo on True.

Ohjauskanavan aikakatkaisu

Määrittää (sekunteina) aikakatkaisun, jolloin FTP-istunnon yhteys aikakatkaistaan käyttämättömyyden vuoksi.

Oletusarvo on 120.

Datakanavan aikakatkaisu

Määrittää aikakatkaisun (sekunteina), jolloin datakanavan yhteys aikakatkaistaan käyttämättömyyden vuoksi.

Jos sekä ohjaus- että datakanavan aikakatkaisun arvo on oletusarvo, datakanavan yhteys katkaistaan ensin. Jos tämän jälkeen istunnossa ei ole toimintoja 120 sekunnin aikana, istuntokin katkaistaan.

Oletusarvo on 30.

Poista käytöstä vastakkeiden ryhmitys

Määrittää, käytetäänkö niillä palvelimilla vastakkeiden ryhmitystä, jotka tunnistetaan IP-osoitteen avulla portin numeron tai isäntänimen sijaan.

Oletusarvo on False.

Yhteyksien enimmäismäärä

Määrittää, montako samanaikaista yhteyttä palvelimeen voi enintään olla.

Oletusarvo on 4294967295.

Nollaus yhteyksien enimmäismäärän yhteydessä

Määrittää, katkaistaanko FTP-istunto kun lähetetään yhteyksien enimmäismäärän vastaus.

Oletusarvo on False.

Palvelimen tarkkailuloki

Määrittää sellaisten avointen vastakkeiden määrän, jotka voidaan asettaa jonoon.

Oletusarvo on 60.

Todentamaton aikakatkaisu

Määrittää (sekunteina) aikakatkaisun uuden yhteyden muodostamisen ja todentamisyrityksen välillä.

Oletusarvo on 30.


Sisällys