Ohjatun Määritä sivustoyhteyden tiedot -toiminnon sivulla voit määrittää sivuston, johon haluat IIS-hallinta -työkalun muodostavan yhteyden. Saat yhteyden muodostamisessa tarvittavat tiedot järjestelmänvalvojalta.

Jos näkyviin tulee virhesanoma, kun yrität muodostaa yhteyttä palvelimeen, virhe voi johtua seuraavista syistä:

  • Olet kirjoittanut väärin jonkin arvon, kuten palvelimen nimen tai käyttäjätunnuksen.

  • Olet muodostamassa yhteyttä WWW-palvelimeen, jossa ei ole käytössä IIS 7 -ohjelmaa. IIS 7 -ohjelman IIS-hallinta -komennolla ei voi muodostaa yhteyttä sellaiseen WWW-palvelimeen, jossa on käytössä IIS:n aiempi versio.

  • Hallintapalvelu ei käynnisty WWW-palvelimessa.

  • Palomuuri estää yhteyden muodostamisen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi

Kuvaus

Palvelimen nimi

Kirjoita sen palvelimen nimi, jonka isännöimään sivustoon haluat muodostaa yhteyden. Jos palvelin käyttää jotakin muuta porttia kuin 8172 (hallintapalvelun oletusportti), kirjoita palvelimen nimi ja portin numero kaksoispisteellä (:) erotettuina. Kirjoita esimerkiksi contoso:8080, jos haluat muodostaa yhteyden palvelimeen, jonka nimi on contoso ja jonka hallintapalvelu käyttää porttia 8080. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa IPv4- tai IPv6-osoitteen hakasulkeisiin ([]).

Sivuston nimi

Kirjoita sen sivuston nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.

Katso myös


Sisällys