IPv4-osoitteiden ja -toimialueiden rajoitukset -ominaisuussivun avulla voit määrittää ja hallita sääntöjä, jotka sallivat tai estävät tietyn IP-osoitteen, IP-osoitealueen tai toimialuenimen tai -nimien sisällön käytön.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Tila

Näyttää säännön tyypin. Arvo on Salli tai Estä. Tila-arvo ilmaisee, onko sääntö suunniteltu sallimaan vai estämään sisällön käyttäminen.

Pyytäjä

Näyttää IP-osoitteen, IP-osoitealueen tai toimialuenimen, joka on määritetty Lisää sallimisen rajoitussääntö- ja Lisää estämisen rajoitussääntö -valintaikkunoissa. Voit sallia pyytäjälle tai estää pyytäjältä sisällön käytön.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää sallimismerkintä

Avaa Lisää sallimisen rajoitussääntö -valintaikkunan, jossa voit määrittää tietyn IP-osoitteen, IP-osoitealueen tai DNS-toimialuenimen sisällön käytön sallivia sääntöjä.

Lisää estomerkintä

Avaa Lisää estämisen rajoitussääntö -valintaikkunan, jossa voit määrittää tietyn IP-osoitteen, IP-osoitealueen tai DNS-toimialuenimen sisällön käytön sallivia sääntöjä.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa IP- ja toimialuerajoitusten asetuksia -valintaikkunan, jossa voi määrittää asetukset, jotka koskevat koko IP-osoiterajoitukset ja toimialueen nimirajoitukset -ominaisuutta.

Palauta perityksi

Palauttaa ominaisuuden perimään asetukset ylemmän tason määritystiedostosta. Tämä toiminto poistaa paikallisesta määritystiedostosta tämän ominaisuuden asetukset mukaan lukien luettelon kohteet. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Näytä järjestetty luettelo

Näyttää luettelon kohteet määritystiedoston mukaisessa järjestyksessä. Kun valitset muodoksi järjestetyn luettelon, voit vain siirtää kohteita ylös- tai alaspäin luettelossa. Muut Toiminnot-ruudun toiminnot eivät tule näkyviin, ennen kuin valitset muodoksi järjestämättömän luettelon.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Näytä järjestämätön luettelo

Näyttää luettelon järjestämättömässä muodossa. Kun valitset muodoksi järjestämättömän luettelon, voit lajitella ja ryhmitellä luettelon kohteita sekä käyttää Toiminnot-ruudun toimintoja.

Katso myös


Sisällys