FTP:n Tiedostonimien tunnisteet -kohtaan voi määrittää niiden tiedostonimien tunnisteiden luettelon, joille FTP-palvelu sallii tai joilta se estää käytön. Tiettyjen tiedostonimien tunnisteiden määrittäminen mahdollistaa WWW-palvelimen järjestelmänvalvojien mukauttaa FTP-palvelimen sallimien tai estämien tiedostonimien tunnisteiden luetteloa. Tällöin palvelimen tietoturva paranee. Jos esimerkiksi estät *.EXE- ja *.COM-tiedostojen käytön, voit estää Internet-asiakkaita lataamasta suoritustiedostoja WWW-palvelimeen.

Huomautus

Muokkaa FTP-pyyntöjen suodatuksen asetuksia -valintaikkunassa voit määrittää, ovatko ne tiedostonimien tunnisteet sallittuja, joita ei ole luettelossa. Voit hienosäätää palvelimen tiedostojen käyttörajoituksia määrittämällä, että niitä tiedostonimien tunnisteita ei sallita, joita ei ole luettelossa. FTP:n Tiedostonimien tunnisteet -toiminnon avulla voit määrittää palvelimessa sallittujen tiedostonimien tunnisteet manuaalisesti.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Tiedostotunniste

Näyttää sen tiedostonimen tunnisteen, jolle FTP-palvelu sallii tai jolta se estää käytön.

Sallittu

Näyttää tiedostonimen tunnisteen tilan. Se on True, jos tiedostonimen tunniste sallitaan, ja False, jos tiedostonimen tunniste estetään.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Salli tiedostonimen tunniste

Avaa Salli tiedostonimen tunniste -valintaikkunan, jossa voit lisätä sallittujen tiedostonimien tunnisteiden luetteloon haluamasi tunnisteen.

Estä tiedostonimen tunniste

Avaa Estä tiedostonimen tunniste -valintaikkunan, jossa voit lisätä estettyjen tiedostonimien tunnisteiden luetteloon haluamasi tunnisteen.

Poista

Poistaa luettelosta tiedostonimen tunnisteen, piilotetun segmentin, URL-jakson tai komennon.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa FTP-pyyntöjen suodatuksen asetuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää yleiset ominaisuudet ja FTP-pyyntöjen rajat.

Katso myös


Sisällys