Käytä Ohjausobjektit-sivua käyttäjäohjausobjektien ja mukautettujen ohjausobjektien luettelon hallintaan.

Huomautus

Käyttäjäohjausobjektit eivät ole käytettävissä palvelintasolla IIS-hallinta -työkalussa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Tunniste

Näyttää mukautetulle ohjausobjektille määritetyn tunnisteen etuliitteen. Näyttää käyttäjäohjausobjektille määritetyn tunnisteen etuliitteen ja tunnisteen nimen.

Lähde tai kokoonpano

Näyttää käyttäjäohjausobjektin polun tai sen kokoonpanon nimen, jossa mukautettu ohjausobjekti on määritetty.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää mukautettu ohjausobjekti

Avaa Lisää mukautettu ohjausobjekti -valintaikkunan, jossa voit lisätä mukautetun ohjausobjektin.

Lisää käyttäjäohjausobjekti

Avaa Lisää käyttäjäohjausobjekti -valintaikkunan, jossa voit lisätä käyttäjäohjausobjektin. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Muokkaa

Kun mukautettu ohjausobjekti on valittuna, tämä toiminto avaa Muokkaa mukautettua ohjausobjektia -valintaikkunan, jossa voit muokata mukautettua ohjausobjektia.

Kun käyttäjäohjausobjekti on valittuna, tämä toiminto avaa Muokkaa käyttäjäohjausobjektia -valintaikkunan, jossa voit muokata käyttäjäohjausobjektia. Käyttäjäohjausobjektia ei voi muokata palvelintasolla.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys