Kaikki-välilehden avulla voit tarkastella ja muokata kaikkia OLE DB -alustusominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä OLE DB -palvelua varten. Ominaisuudet voivat vaihdella käytettävän OLE DB -palvelun mukaan. Lisätietoja alustusominaisuuksista on kunkin OLE DB -palvelun dokumentaatiossa.

Vaihtoehto Kuvaus

Muokkaa arvoa

Avaa valitun ominaisuuden Ominaisuuden arvon muokkaaminen -valintaikkunan.

Huomautuksia

Huomautus:
Voit avata Ominaisuuden arvon muokkaaminen -valintaikkunan kaksoisnapsauttamalla haluamaasi ominaisuutta. Lisätietoja tietolinkkien alustuksesta on MSDN:ssä kohdassa Data Link API Overview (sivu voi olla englanninkielinen).