Ominaisuuden arvon muokkaaminen -valintaikkunan avulla voit muokata OLE DB -alustusominaisuutta, joka on valittuna Kaikki-välilehdessä. Ominaisuudet voivat vaihdella OLE DB -palvelun mukaan.

Huomautus:
Lisätietoja palvelukohtaisista ominaisuuksista on kunkin OLE DB -palvelun dokumentaatiossa.

Vaihtoehto Kuvaus

Ominaisuuden kuvaus

Tuo näkyviin valitun ominaisuuden kuvauksen.

Ominaisuuden arvo

Valitse kelvollinen arvo.

Palauta arvo

Määrittää valitun ominaisuuden arvoksi OLE DB -palvelun oletusarvon.