Jonon nimi on enintään 124 Unicode-merkin pituinen merkkijono, jota voidaan käyttää jonon tunnistamiseen. Esimerkiksi tietyn sovelluksen lähettämiä sanomia vastaanottavien jonojen nimeksi voidaan antaa "Sovelluksen lähettämät sanomat".

Jonojen nimien muuttaminen

Jonojen nimien muuttaminen
  1. Avaa Tietokoneen hallinta.

  2. Napsauta konsolipuussa jonoa hiiren kakkospainikkeella.

    Sijainti

    • Tietokoneen hallinta/Palvelut ja sovellukset/Message Queuing/OmaJonokansio (Julkiset jonot tai Yksityiset jonot)/JononNimi

  3. Valitse Ominaisuudet.

  4. Kirjoita uusi jonon nimi Yleiset-välilehden Nimi-kohtaan.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Voit avata Tietokoneen hallinnan Windows® 7 -järjestelmässä napsauttamalla Käynnistä-painiketta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Tietokone-kohdetta ja valitsemalla sitten Hallinta.

  • Voit avata Tietokoneen hallinnan Windows Server® 2008 R2 -järjestelmässä napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla sitten Kaikki ohjelmat, Valvontatyökalut ja Tietokoneen hallinta.

Muita aiheita


Sisällys