Luo taulukolle tulosjoukon, joka on määritetyn taulukon tai määritettyjen taulukoiden sarakeluettelo. Kun pyydetään sarakkeita PUBLIC-synonym-osalle, SYNONYMCOLUMNS-yhteysmääritteen on oltava määritettynä ja szTableOwner-argumentiksi on oltava määritettynä tyhjä merkkijono. Palautettaessa sarakkeita PUBLIC-synonym-osille ohjain asettaa TABLE NAME -sarakkeen arvoksi tyhjän merkkijonon. Tulosjoukossa on ylimääräinen ORDINAL POSITION -sarake kunkin rivin lopussa. Tämä arvo on sarakkeen järjestysasema taulukossa.