NAP-asiakkaan määritys -konsolia voi käyttää verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityksen määrittämiseen. Jäljitys tallentaa NAP-tapahtumat lokitiedostoon. Jäljityksestä on hyötyä vianmääritys- ja huoltotoimissa. Jäljityslokeja voi myös käyttää verkon toimintakunnon ja suojauksen tilan arvioimiseen. Voit valita jonkin seuraavista jäljitystasoista: Perustiedot, Laajat tiedot ja Virheenkorjaustiedot.

Oletusarvon mukaan NAP-jäljitys on poistettu käytöstä. Tämä tarkoittaa, että NAP-tapahtumia ei tallenneta NAP-jäljityslokitiedostoihin.

Tämän tehtävän suorittaminen

NAP-jäljitys tulisi ottaa käyttöön, kun

  • selvitetään verkonkäyttökäytännön (NAP) ongelmien syitä

  • halutaan arvioida organisaation tietokoneiden käyttökuntoa ja suojauksen tilaa.

Voit suorittaa tämän tehtävän tekemällä seuraavat toimet:

Verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityslokin yksityiskohtaisuuden tason määrittäminen

Muita aiheita


Sisällys