Etätyöpöydän yhdyskäytävä -pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Etätyöpöydän yhdyskäytävä -pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Windows-käyttöliittymän avulla
 1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

 2. Valitse Pakotusasiakkaat.

 3. Napsauta Etätyöpöydän yhdyskäytävän karanteenin pakotusasiakas -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ota käyttöön tai Poista käytöstä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Etätyöpöydän yhdyskäytävä -pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä komentorivin avulla
 1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

 2. Voit ottaa etätyöpöydän yhdyskäytävä -pakotusasiakkaan käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavilla tavoilla:

  1. Jos haluat ottaa etätyöpöydän yhdyskäytävä -pakotusasiakkaan käyttöön, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set enforcement ID = 79621 ADMIN = "ENABLE"

  2. Jos haluat poistaa etätyöpöydän yhdyskäytävä -pakotusasiakkaan käytöstä, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set enforcement ID = 79621 ADMIN = "DISABLE"

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Muita aiheita


Sisällys