Tässä välilehdessä voit muuttaa yhteyden uudelleenyritysaikaa sekä valitun ohjaimen yhteyden aikakatkaisun aikaa yhteysvarantoa käytettäessä. Lisäksi voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suorituskyvyn hallinnan, joka kirjaa erilaisia yhteystilastoja. Yhteysvaranto mahdollistaa sellaisten yhteyksien käyttämisen, joita ei tarvitse määrittää uudelleen jokaista käyttökertaa varten. Kun yhteys on luotu ja lisätty varantoon, sovellus voi käyttää yhteyttä uudelleen suorittamatta täydellistä yhteyden muodostusprosessia. Tämä parantaa suorituskykyä.

Ohjausobjekti Kuvaus

ODBC-ohjaimet

Tuo näkyviin luettelon asennettujen ODBC-ohjainten nimistä sekä ohjainten yhteysvarannon aikakatkaisuasetuksesta. Voit asettaa aikakatkaisuasetuksen kaksoisnapsauttamalla ODBC-ohjaimen nimeä.

Yhteysvarannon aikakatkaisu

Asettaa yhteysvarannon aikakatkaisun sekunteina valitulle ohjaimelle. Voit asettaa yhteysvarannon määritteet kaksoisnapsauttamalla ohjaimen nimeä. Näkyviin tulee Aseta yhteysvarannon määritteet -valintaikkuna. Voit määrittää, kuinka kauan käyttämättömiä yhteyksiä säilytetään varannossa. Voit myös aktivoida valitun ohjaimen yhteysvarannon.

Ota käyttöön

Ottaa käyttöön suorituskyvyn hallinnan laskurit yhteysvarantoa varten. Lisätietoja suorituskyvyn hallinnasta on kohdassa ODBC Programmer's Reference (sivu voi olla englanninkielinen).

Poista käytöstä

Poistaa käytöstä suorituskyvyn hallinnan laskurit yhteysvarantoa varten. Lisätietoja suorituskyvyn hallinnasta on kohdassa ODBC Programmer's Reference (sivu voi olla englanninkielinen).

Odotusaika

Määrittää sekunteina ja alle kuusinumeroisena lukuna, kuinka pitkään ODBC Ohjaintenhallinta odottaa, ennen kuin se yrittää muodostaa yhteyden uudelleen tietokantapalvelimeen.

OK

Hyväksyy yhteysvarantoasetuksiin tehdyt muutokset ja sulkee ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan.

Peruuta

Sulkee ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan hyväksymättä asetuksiin tehtyjä muutoksia.

Käytä

Hyväksyy yhteysvarantoasetuksiin tehdyt muutokset ja jättää ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan auki.

Ohje

Näyttää tämän Ohje-näytön.