Valitse muunnosohjelma -valintaikkunassa on luettelo asennetuista .dll-muunnostiedostoista, joista voit valita yhden. Muunnostiedoston avulla ohjain voi muuntaa tietojen merkistön toiseksi. Sovellus ja tietolähde tallentavat tietoja usein eri merkistöillä. ODBC:ssä on yleinen mekanismi, jonka avulla ohjain voi muuntaa merkistöjä.

Kun olet määrittänyt muunnon .dll-tiedoston, ohjain lataa sen ja kutsuu sen muuntamaan kaikki sovelluksen ja tietolähteen väliset tiedot. Näihin tietoihin sisältyvät kaikki tietolähteelle lähetetyt SQL-lauseet ja merkkiparametrit sekä kaikki tietolähteeltä saadut merkkitulokset, merkkien metadata (kuten sarakkeiden nimet) ja virhesanomat. Yhteyden tietoja ei muunneta, koska muunnon .dll-tiedosto ladataan vasta, kun sovellus on muodostanut yhteyden tietolähteeseen.

Muunnos-ohjelman .dll, joka ottaa käyttöön muunnosfunktiot SQLDriverToDataSource ja SQLDataSourceToDriver, voi olla joko sovelluksen kehittäjän, ohjaimen kehittäjän tai kolmannen osapuolen kirjoittama.

Lisätietoja muunnon .dll-tiedostoista on kohdassa ODBC Programmer's Reference (sivu voi olla englanninkielinen).