ODBC Desktop Database Drivers 2.0:n yhteydessä käytettävät 32-bittiset tietolähteet muunnetaan automaattisesti version 4.0 ohjaimille soveltuviksi 32-bittisiksi tietolähteiksi. 16-bittisille tietolähteille ei ole määritetty muunnosta. 16-bittisen tietolähteen voi muuttaa 32-bittiseksi luomalla uuden 32-bittisen tietolähteen ja poistamalla sitten vanhan 16-bittisen tietolähteen (valinnainen toimi). 32-bittisellä ja 16-bittisellä tietolähteellä ei voi olla samaa nimeä.