Jotta Määritä lisäasetukset -valintaikkunaa voisi käyttää, käyttäjän on ensin annettava ohjaimen kirjautumisnimi ja salasana.

Järjestelmän suojausvaatimusten mukaan ohjain saattaa pyytää käyttäjää antamaan nimen ja salasanan, jos tietolähde käyttää järjestelmätietokantaa (työryhmä). Oletusnimi on Admin (Järjestelmänvalvoja). Järjestelmänvalvojan Microsoft Accessin oletussalasana on tyhjä merkkijono.

Ohjaimessa käytetään seuraavia asetuksia, jotka ovat saatavilla Määritä lisäasetukset -valintaikkunassa, kun Access-tietokanta avataan.

DefaultDir

Määrittää käytettävän ohjaimen oletuskansion.

Driver

Käytetään Access-ohjaimen käyttäjän määrittämän nimen kirjoittamiseen.

FIL

Tiedostotyyppi. Microsoft Accessin yhteydessä "MS Access".

ExtendedAnsiSQL

Yhteysmerkkijonon määrite. Jos arvoksi asetetaan "1", otetaan käyttöön Jet 4.0 -ominaisuudet, kuten näkymien ja toimintosarjojen luominen ja poistaminen, tietojen katkaisun tunnistus, uudet tietotyypit sekä SQL-92-varatun sanaluettelon käyttö. Oletusarvo on "0", mikä ei ota käyttöön edellä mainittuja ominaisuuksia.

ImplicitCommitSync

Määrittää, miten tapahtuman ulkopuolella tehdyt muutokset kirjoitetaan tietokantaan. Arvo on oletusarvoisesti "Kyllä", mikä tarkoittaa sitä, että Microsoft Access -ohjain odottaa vahvistuksia suoritettavasta sisäisestä tai implisiittisestä tapahtumasta.

MaxBufferSize

Sisäisen puskurin koko kilotavuina. Microsoft Access käyttää puskuria tietojen siirtämiseen levyltä ja levylle. Puskurin oletuskoko on 2 048 Kt (näkyy arvona 2048). Arvo voi olla mikä tahansa kokonaisluku, joka on jaollinen 256:lla. Tämä vaihtoehto määrittää saman asetuksen kuin Puskurin koko -vaihtoehto Asennus-valintaikkunassa.

MaxScanRows

Läpi käytävien rivien lukumäärä, kun sarakkeen tietotyyppi asetetaan olemassa olevien tietojen perusteella.

Arvo voi olla luku väliltä 1-16. Oletusarvo on 8. Jos arvoksi asetetaan 0, kaikki rivit käydään läpi. Raja-arvojen ulkopuolella oleva luku palauttaa virheen.

PageTimeout

Käyttämättömän sivun säilytysaika puskurissa sekunnin kymmenesosina. Microsoft Access -ohjaimen oletusarvo on 0,5 sekuntia, ja arvon pitää olla suurempi kuin 0. Tämä asetus koskee kaikkia tietolähteitä, jotka käyttävät Microsoft Access -ohjainta.

ReadOnly

Määrittää tietokannan vain luku -tyyppiseksi ja estää kaikki päivitykset.

SafeTransactions

Jos käytetään oletusarvoa 0, kaikki tapahtumat vahvistetaan välittömästi. Jos arvo on 1, kaikki tapahtumat tallennetaan levylle vahvistustoiminnon avulla, mikä heikentää hieman suorituskykyä.

Threads

Käytettävän moduulin taustasäikeiden määrä. Oletusarvo on 3. Käyttäjä voi lisätä säikeiden määrää, jos tietokannassa tapahtuu runsaasti toimintoja.

UserCommitSync

Määrittää, suorittaako Microsoft Access -ohjain eksplisiittisiä käyttäjän määrittämiä tapahtumia asynkronisesti. Oletusarvo on "Kyllä", mikä tarkoittaa sitä, että Microsoft Access -ohjain odottaa vahvistuksia suoritettavasta käyttäjän määrittämästä tapahtumasta.

Jos arvoksi asetetaan "Ei", muutoksella saattaa olla odottamattomia tapahtumiin liittyviä seurauksia usean käyttäjän ympäristössä.