Valitse indeksit -valintaikkuna sisältää muun muassa seuraavat ohjausobjektit:

Taulukot

Näyttää luettelon valitun tietolähteen kaikista tiedostoista.

Indeksit

Näyttää luettelon indekseistä, jotka on määritetty Taulukot-luettelosta valitulle tiedostolle.

Luettele tiedostot tyypeittäin

Määrittää, mitkä tietotyypit näytetään Indeksit-luettelossa.

ODBC dBASE -ohjain avaa ja päivittää dBASE IV -indeksitiedostot automaattisesti. Käytä Valitse indeksit -valintaikkunaa, jos haluat liittää dBASE III:n .ndx-tiedostot dBASE-tiedostoihin.

dBASE-indeksien luomista koskevat seuraavat rajoitukset:

  • Kaikkien sarakenimien pitää olla kelvollisia.
  • Kaikkien sarakkeiden pitää olla samassa nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.
  • Yksittäisten tekstisarakkeiden pituuden pitää olla alle 100 tavua.
  • Jos useita sarakkeita on olemassa, kaikkien sarakkeiden pitää olla tekstisarakkeita ja sarakekokojen summan pitää olla alle 100 tavua.
  • Muistio-kenttiä ei voi indeksoida.
  • Nykyiselle kenttäjoukolle ei saa olla määritettynä indeksiä. (Tämä johtuu siitä, että kaksinkertaiset indeksit eivät ole sallittuja.)
  • Indeksin nimen pitää olla dBASE-nimeämiskäytännön mukainen. dBASE III edellyttää, että jokainen indeksi on erillinen tiedosto, jolla on tunniste .ndx. dBASE IV:ssä indeksi luodaan tunnisteniminä, jotka tallennetaan yksittäiseen .mdx-tiedostoon. Tiedostolla on sama perusnimi kuin tietokantatiedostolla. (Esimerkiksi Emp.mdx on Emp.dbf-tietokannan indeksitiedosto.)

Indeksin liittäminen taulukkoon:

  1. Valitse tiedosto Taulukot-luettelosta.
  2. Valitse indeksi Indeksit-luettelosta.
  3. Tallenna taulukon ja indeksin kytkennät valitsemalla OK.
Huomautus:
Jotta ohjain tunnistaisi dBASE III -indeksit, indeksit on määritettävä käyttämällä tätä valintaikkunaa.