Tulostuksen hallinta -laajennuksen avulla voit tarkastella tulostimen laajennettuja ominaisuuksia. Laajennettu näkymä on hyödyllinen silloin, kun haluat lisätietoja esimerkiksi tulostustyön tilasta, sen omistajasta, sivujen määrästä, tulostustyön koosta, käynnistysajasta, portista ja muista työn ominaisuuksista. Tulostuksen hallinta -laajennuksen laajennettu näkymä sijaitsee oikeanpuoleisen ruudun sarakkeiden alapuolella.

Tulostimen laajennettujen ominaisuuksien tarkasteleminen
  1. Avaa Tulostuksen hallinta.

  2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Tulostuspalvelimet, valitse haluamasi tulostuspalvelin, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tulostimet-kohtaa ja valitse sitten Näytä laajennettu näkymä.

    Huomautus

    Valitse tulostin, jos haluat tuoda sarakkeet näyttöön tai piilottaa sarakkeita. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sarakkeen otsikkoriviä Työt-välilehdessä ja napsauta sitten näytettävän tai piilotettavan sarakkeen nimeä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Jos haluat avata Tulostuksen hallinnan, napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Tulostuksen hallinta.

  • Toimialueella, jossa on käytössä IPsec (Internet Protocol security), WSD (Web Services for Devices) -tulostinten on tuettava IPseciä ja olla määritettyinä sitä varten, jotta tulostintapahtumat kirjataan. IPsec ei salli muiden kuin IPsec-yhteensopivien WSD-tulostinten lähettää tietoja tulostinpalvelimeen, joka on IPseciä käyttävällä toimialueella.

Muita aiheita