Windowsin Resurssienvalvonta voi näyttää, mitä kahvoja ja moduuleita valittu prosessi käyttää.

 • Kahvat ovat osoittimia, jotka viittaavat järjestelmäelementteihin, kuten tiedostoihin, rekisteriavaimiin tapahtumiin tai hakemistoihin.

 • Moduulit ovat aputoimintotiedostoja tai ohjelmia, kuten DLL-kirjastotiedostoja.

Resurssienvalvonnan käynnistäminen
 • Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta Aloita haku -ruudussa, kirjoita resmon.exe ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Kaikkien prosessiin liittyvien kahvojen ja moduulien tarkasteleminen
 1. Valitse Suoritin-välilehden Prosessi-sarakkeen Prosessit-taulukossa sen prosessin nimen vieressä oleva valintaruutu, johon liittyvät kahvat ja moduulit haluat nähdä. Valitut prosessit siirretään sarakkeen ylälaitaan.

 2. Laajenna Liittyvät kahvat- ja Liittyvät moduulit -taulukot napsauttamalla niiden otsikkorivejä. Oranssi rivi kunkin taulukon otsikkorivin alla näyttää valitsemasi prosessit.

 3. Tarkastele tietotaulukoissa olevia tuloksia. Voit tarkentaa tuloksia etsimällä tiettyjä Liittyvät kahvat -taulukon kahvoja seuraavasti.

Kahvaa käyttävien sovellusten selvittäminen
 • Napsauta Liittyvät kahvat -taulukon otsikkorivin Etsi kahvoja -ruutua, kirjoita etsittävän kahvan nimi ja napsauta sitten hakupainiketta.

  Huomautus

  Etsittävässä merkkijonossa isot ja pienet merkit tulkitaan samoiksi merkeiksi, eikä yleismerkkejä tueta. Voit etsiä kahvoja kirjoittamalla koko merkkijonon tai osan siitä. Esimerkiksi merkkijonon c:\windows etsiminen palauttaa kaikki kahvat, joiden kahvan nimen osana on merkkijono c:\windows.

 • Jos haluat tarkentaa hakutuloksia, valitse Prosessit-välilehdessä prosessin nimen vieressä olevan valintaruudun etsimisen jälkeen. Tulokset suodatetaan sitten valitun prosessin tai valittujen prosessien mukaan.

  Huomautus

  Tulosten taulukkoa ei päivitetä dynaamisesti. Jos uskot järjestelmän tilan muuttuneen, päivitä tulokset napsauttamalla hakupainiketta uudelleen.

Muita aiheita